Služby

Penetrační testování

Najdeme slabá místa vašeho systému nebo aplikace dřív, než je objeví útočník nebo uživatelé, a řekneme vám, jak je efektivně opravit. Získáte nejširší možný záběr informací o zabezpečení vašich systémů. Vše od etických hackerů. Vaše aplikace prověříme důkladným testem, zjistíme jejich slabé stránky a doporučíme optimální kroky. Detail služby

Více

GDPR

neboli "General Data Protection Regulation" vstoupí v platnost 25.05.2018 a přinese nové povinnosti všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. Získejte s námi komplexní přístup s důrazem na informační technologie a procesní řízení. GDPR zdaleka není jen právní problém. Připravte se včas na příchod "General Data Protection Regulation" s profesionály z insighti! Detail služby

Více

Konzultační služby

Cílené nasazení bezpečnostních expertů na vyřešení specifických otázek bezpečnosti ve vaší organizaci zajistí implementaci důkladných a spolehlivých bezpečnostních opatření. Včasné začlenění otázek bezpečnosti šetří váš čas i peníze. Myslete na bezpečnost svých projektů od začátku. Vyhnete se tak zbytečným investicím na poslední chvíli. Detail služby

Více

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ

Mám zájem o tyto služby

Implementace GDPR

GDRP nebo-li "General Data Protection Regulation", nová evropská směrnice o ochraně osobních údajů občanů členských států. Směrnice na jedná straně sjednocuje podmínky ochrany osobních údajů napříč Evropou, zároveň ale přináší zpracovatelům osobních údajů nové povinnosti a hrozí pokutami až do výše 20 mil. EUR anebo 4% globálního ročního obratu.

Rozbalit

Připravte se na GDRP

Implementace GDPR do IS/ICT konkrétně vyžaduje naplnění ISO/IEC 27001, 27002 a 27004 k měření a prezentaci efektivity jejich systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS), zahrnující řídící procesy definované v ISO/IEC 27001 a opatření z ISO/IEC 27002.

insighti nabízí

 • Synergii při naplnění požadavků GDPR/ZKB
 • Unifikaci procesů (UP) a řízení bezpečnosti
 • Zabezpečení PIA (privacy impact assesment) a DPO (data protection officer)
 • Analýzu dat z hlediska GDPR/ZKB
 • Minimalizaci nákladů při zavedení požadavků GDPR/ZKB

Seminář GDRP

 • 19.1.2017 proběhl v gesci insighti seminář na téma implementace GDRP. Záznam si můžete prohlédnout zde:
 • Prezentace (PDF) je k dispozici na stažení zde.

Záruky insighti

Garance bezpečnosti v případě implementace doporučených opatření pro danou bezpečnostní úroveň dle požadavků legislativy ČR.

Sbalit

Školení GDPR

Rozbalit

Buďte připraveni na GDPR

Zajistěte, aby měl Váš tým dostatek znalostí k správnému zpracování požadavků GDPR na vaši společnost. Nedovolte, aby vás GDPR překvapilo nepřipravené - proškolte se včas!

Provedení nezbytných auditů stávajícího stavu a vytvoření návrhů opatření

Cílem programu je, aby posluchači byly schopni ve své organizaci určit následující:
 • rozsah zpracování osobních údajů (OÚ) a legitimnost jejich zpracování,
 • kategorizaci osobních údajů.
 • účely zpracování a doby uchování OÚ,
 • právní základ jednotlivých účelů zpracování.
 • zmapování zpracovatelů a dodavatelů s možností přístupu k OÚ,
 • přeshraniční zpracování OÚ.

Provádění auditů shody, se zaměřením na hodnocení stávajícího stavu

Cílem programu je, aby posluchači byly schopni zhodnotit stávající stav připravenosti na GDPR:
 • Provést analýzu životního cyklu OÚ v rámci účelu zpracování .
 • Posoudit souhlasy se zpracováním OÚ, a to z hlediska zákonnosti, dopadů odvolání udělení souhlasu a zvláštních podmínek.
 • Posoudit reálné možnosti a způsoby zajištění informovanosti a uplatňování práv subjektů.
 • Posoudit vztahy se zpracovateli se zřetelem na účel má a na smlouvy z právního hlediska

Proškolení postupu interní metodiky analýzy rizik, která odpovídá požadavkům

Výstupem této přednášky bude, aby posluchači byly schopni ve své organizaci provést následující:
 • Hodnotící stupnice hrozeb odpovídá definici uvedené v Prováděcí vyhlášce k Zákonu č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (ZoKB), (Příloha č. 2 Vyhlášky 316/2014 Sb.).
 • Hodnotící stupnice hrozeb odpovídá definici uvedené v Prováděcí vyhlášce ZoKB, (Příloha č. 2 Vyhlášky 316/2014 Sb.).
 • V rámci přednášky bude rozebrán ZoKB z hlediska GDPR a taxativně vymezeny povinnosti pro správce IS

Záruky insighti

Odbornost a aktuálnost školení garantuje RNDr. Jaroslav Hrubý, kryptolog a specialista na analýzu rizik s aplikací statistických metod pro analytické vyhodnocení rizik, kvantitativní vyhodnocení rizik, bezpečnostních informací a procesů, a to i z hlediska legislativy ČR a EU.

Sbalit

Mám zájem o tyto služby:[email protected]