Maloobchod2021-09-23T23:41:18+00:00

Bezpečnost je konkurenční výhoda.

Přidejte svým produktům na síle a hodnotě pomocí otestování jejich zabezpečení.

Maloobchod

Nabízíme zabezpečení pro e-shopy, maloobchodní aplikace, POS systémy a další.

Vybudujte si u svých zákazníků důvěru tím, že jim ukážete, že Vám na ochraně jejich dat skutečně záleží.

Up Česká republika2021-09-08T20:06:43+00:00
Market Vision2021-09-08T20:04:26+00:00

Naše služby pro Váš maloobchod.

Často kladené dotazy, vždy zodpovězeny.

Jaký je rozdíl mezi black box a white box testem?2021-09-03T23:25:40+00:00

Rozdíl mezi black box a white box testem je v úrovni informací, které jsou pro testera k dispozici na začátku testu. Black box nejvíce reprezentuje a připomíná skutečný útok. V tomto případě má tester přístup pouze k základním informacím o systému, a to z pohledu uživatele, data týkající se zdrojového kódu nebo vnitřní struktury programu jsou skryty. Ve srovnání s ním, white box odkrývá celý rozsah systému. Umožňuje důkladnější testování platformy, protože testerovi poskytne více informací předem.

Jaký je rozdíl mezi skenem zranitelností a penetračním testem?2021-09-03T23:35:54+00:00

Penetrační test je technika ověřování zabezpečení, která se v něm pokouší najít chyby a následně je zneužít. Je realizován se záměrem prokázat zabezpečení systému nebo se záměrem ho zlepšit. To často zahrnuje manuální práci navrhování a plánování vektorů útoků, které mohou obsahovat jednu nebo více nalezených zranitelností nebo známé informace. Sken zranitelností sice nachází známé zranitelnosti, ale nedokáže tyto zranitelnosti zneužít nebo je kombinovat pro další ověření zabezpečení systému.

Jakým způsobem odhadujete pracnost projektu nebo sestavujete nabídku?2021-09-03T23:37:43+00:00

Nejjednodušší způsob, jak odhadnout pracnost projektu a vytvořit nabídku, je nejdřív nechat někoho z našeho týmu se rychle podívat na prostředí, které bude objektem testu, a následně určit velikost rozsahu. Ze zkušeností víme, že tento způsob umožňuje testovat v požadovaném rozsahu, aniž by byla cenová nabídka nadhodnocena.

Go to Top