Finance & Bankovnictví2021-09-23T23:45:37+00:00

Chraňte finanční a osobní údaje.

Investujte do bezpečnosti.

Finance & Bankovnictví

Ujistěte se, že jsou informace vašich klientů v bezpečí.

Ať už jste banka, pojišťovna, společnost vydávající platební karty, fintech startup nebo jiná finanční instituce, insighti bude tím správným partnerem v ochraně Vašich informací.

Maxima pojišťovna2023-08-08T11:16:31+00:00
Komerční Banka2021-09-08T19:57:00+00:00
SV Pojišťovna2024-02-01T18:22:30+00:00
Allianz pojišťovna2024-02-01T18:01:27+00:00
Raiffeisen bank2021-09-08T20:03:57+00:00

Naše služby pro obor financí a bankovnictví.

Často kladeny dotazy, vždy zodpovězeny.

Může nám insighti pomoci s našimi GDPR a PCI DSS požadavky?2021-09-03T23:28:08+00:00

Můžeme otestovat zabezpečení předpisů, které jsou s GDPR a PCI DSS spojeny. Většina vyžaduje určitou úroveň penetračního testování nebo analýzu rizik a insighti může pomoci zajistit, aby se toto testování shodovalo se zadanými požadavky.

Jaký je rozdíl mezi skenem zranitelností a penetračním testem?2021-09-03T23:35:54+00:00

Penetrační test je technika ověřování zabezpečení, která se v něm pokouší najít chyby a následně je zneužít. Je realizován se záměrem prokázat zabezpečení systému nebo se záměrem ho zlepšit. To často zahrnuje manuální práci navrhování a plánování vektorů útoků, které mohou obsahovat jednu nebo více nalezených zranitelností nebo známé informace. Sken zranitelností sice nachází známé zranitelnosti, ale nedokáže tyto zranitelnosti zneužít nebo je kombinovat pro další ověření zabezpečení systému.

Jakým způsobem odhadujete pracnost projektu nebo sestavujete nabídku?2021-09-03T23:37:43+00:00

Nejjednodušší způsob, jak odhadnout pracnost projektu a vytvořit nabídku, je nejdřív nechat někoho z našeho týmu se rychle podívat na prostředí, které bude objektem testu, a následně určit velikost rozsahu. Ze zkušeností víme, že tento způsob umožňuje testovat v požadovaném rozsahu, aniž by byla cenová nabídka nadhodnocena.

Go to Top