Technologie a Software2021-09-23T23:46:14+00:00

Bezpečí prodává

Dopřejte svým zákazníkům maximální zabezpečení Vašich produktů.

Technologie & Software

Zabezpečení ve všech fázích životního cyklu vývoje software.

V insighti je naší prioritou, aby Vaše produkty splňovaly všechny bezpečnostní standardy. Budou tak vzbuzovat důvěru, kterou kupující a spotřebitelé umí ocenit.

BudgetBakers2021-09-08T20:06:14+00:00
ProductBoard2021-09-08T20:05:29+00:00

Naše služby pro Váš software a technologie.

Často kladeny dotazy, vždy zodpovězeny.

Jaké jsou výhody v testování produktů nezávislou, třetí stranou?2021-09-03T23:30:10+00:00

Testování produktu vlastním týmem na jedné straně poskytuje průběžný přehled nad vyvíjeným systémem, ale na druhé straně se může snadno stát, že kvůli velkému zainteresování, snadno přehlédne některou zranitelnost. Alternativou bývá testování třetí stranou. Právě tato třetí, nezávislá strana může do testování přinést jiný, čerstvý náhled, který častokrát pomůže odhalit i méně viditelné slabiny.

Jaký je rozdíl mezi black box a white box testem?2021-09-03T23:25:40+00:00

Rozdíl mezi black box a white box testem je v úrovni informací, které jsou pro testera k dispozici na začátku testu. Black box nejvíce reprezentuje a připomíná skutečný útok. V tomto případě má tester přístup pouze k základním informacím o systému, a to z pohledu uživatele, data týkající se zdrojového kódu nebo vnitřní struktury programu jsou skryty. Ve srovnání s ním, white box odkrývá celý rozsah systému. Umožňuje důkladnější testování platformy, protože testerovi poskytne více informací předem.

Jaké IT platformy testujete?2021-09-03T23:28:23+00:00

Testujeme webové, mobilní, SaaS a další aplikace, interní, externí, cloud infrastrukturu a jiné. Také poskytujeme celou řadu služeb v oblasti chytrých zařízení a IoT, od testování zabezpečení až po reverzní inženýrství.

Jaký je rozdíl mezi skenem zranitelností a penetračním testem?2021-09-03T23:35:54+00:00

Penetrační test je technika ověřování zabezpečení, která se v něm pokouší najít chyby a následně je zneužít. Je realizován se záměrem prokázat zabezpečení systému nebo se záměrem ho zlepšit. To často zahrnuje manuální práci navrhování a plánování vektorů útoků, které mohou obsahovat jednu nebo více nalezených zranitelností nebo známé informace. Sken zranitelností sice nachází známé zranitelnosti, ale nedokáže tyto zranitelnosti zneužít nebo je kombinovat pro další ověření zabezpečení systému.

Go to Top