Veřejné služby a Telekomunikace2023-01-16T21:22:29+00:00

Mějte energii zastavit škodlivé útoky.

Zajistěte bezpečnost svých infrastruktur a systémů.

Veřejné služby & Telekomunikace

Zabezpečení až po samotný okraj.

Veřejné služby a telekomunikační společnosti jsou primárními terči útoků kvůli vlivům, které mají jejich systémy na společnost.

Letiště Václava Havla Praha 2023-08-08T11:42:14+00:00
Východoslovenská energetika, a.s2021-09-08T20:06:06+00:00

Naše služby pro obor veřejných služeb a telekomunikací.

Často kladeny dotazy, vždy zodpovězeny.

Bude některá z našich služeb během testování dočasně nedostupná nebo dojde k poškození dat?2021-09-03T23:29:53+00:00

Cílem testu není narušit provoz nebo poškodit jakékoli informace. Nemůžeme však predikovat, jak bude pokaždé systém reagovat na zneužití, a proto doporučujeme, aby byl k dispozici odborný personál a připravené back-upy.

Jakým způsobem odhadujete pracnost projektu nebo sestavujete nabídku?2021-09-03T23:37:43+00:00

Nejjednodušší způsob, jak odhadnout pracnost projektu a vytvořit nabídku, je nejdřív nechat někoho z našeho týmu se rychle podívat na prostředí, které bude objektem testu, a následně určit velikost rozsahu. Ze zkušeností víme, že tento způsob umožňuje testovat v požadovaném rozsahu, aniž by byla cenová nabídka nadhodnocena.

Jaký je rozdíl mezi skenem zranitelností a penetračním testem?2021-09-03T23:35:54+00:00

Penetrační test je technika ověřování zabezpečení, která se v něm pokouší najít chyby a následně je zneužít. Je realizován se záměrem prokázat zabezpečení systému nebo se záměrem ho zlepšit. To často zahrnuje manuální práci navrhování a plánování vektorů útoků, které mohou obsahovat jednu nebo více nalezených zranitelností nebo známé informace. Sken zranitelností sice nachází známé zranitelnosti, ale nedokáže tyto zranitelnosti zneužít nebo je kombinovat pro další ověření zabezpečení systému.

Go to Top