Zpracování osobních údajů

 1.  Udělujete tímto souhlas společnosti insighti a.s., se sídlem Klimentská 1652/36, IČ: 28539991, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B 15109 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  jméno, příjmení nebo společnost
  email
 2.  Jméno, příjmení nebo společnost a e-mail je nutné zpracovat za účelem zaslání informaci o službách Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu do odvolání souhlasu.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti [email protected].
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatele:
  • Poskytovatel softwaru Raynet
  • Subjekty poskytující marketingovou a obchodní podporu
  • Případně další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo upravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.