Služby

Penetrační testování

Najdeme slabá místa vašeho systému nebo aplikace dřív, než je objeví útočník nebo uživatelé, a řekneme vám, jak je efektivně opravit. Získáte nejširší možný záběr informací o zabezpečení vašich systémů. Vše od etických hackerů. Vaše aplikace prověříme důkladným testem, zjistíme jejich slabé stránky a doporučíme optimální kroky. Detail služby

Více

GDPR

neboli "General Data Protection Regulation" vstoupí v platnost 25.05.2018 a přinese nové povinnosti všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. Získejte s námi komplexní přístup s důrazem na informační technologie a procesní řízení. GDPR zdaleka není jen právní problém. Připravte se včas na příchod "General Data Protection Regulation" s profesionály z insighti! Detail služby

Více

Konzultační služby

Cílené nasazení bezpečnostních expertů na vyřešení specifických otázek bezpečnosti ve vaší organizaci zajistí implementaci důkladných a spolehlivých bezpečnostních opatření. Včasné začlenění otázek bezpečnosti šetří váš čas i peníze. Myslete na bezpečnost svých projektů od začátku. Vyhnete se tak zbytečným investicím na poslední chvíli. Detail služby

Více

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ

Mám zájem o tyto služby

Psychologie interní kriminality

Rozbalit

Mám zájem o tyto služby:[email protected]