Služby

Penetrační testování

Najdeme slabá místa vašeho systému nebo aplikace dřív, než je objeví útočník nebo uživatelé, a řekneme vám, jak je efektivně opravit. Získáte nejširší možný záběr informací o zabezpečení vašich systémů. Vše od etických hackerů. Vaše aplikace prověříme důkladným testem, zjistíme jejich slabé stránky a doporučíme optimální kroky. Detail služby

Více

GDPR

neboli "General Data Protection Regulation" vstoupí v platnost 25.05.2018 a přinese nové povinnosti všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. Získejte s námi komplexní přístup s důrazem na informační technologie a procesní řízení. GDPR zdaleka není jen právní problém. Připravte se včas na příchod "General Data Protection Regulation" s profesionály z insighti! Detail služby

Více

Konzultační služby

Cílené nasazení bezpečnostních expertů na vyřešení specifických otázek bezpečnosti ve vaší organizaci zajistí implementaci důkladných a spolehlivých bezpečnostních opatření. Včasné začlenění otázek bezpečnosti šetří váš čas i peníze. Myslete na bezpečnost svých projektů od začátku. Vyhnete se tak zbytečným investicím na poslední chvíli. Detail služby

Více

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ

Mám zájem o tyto služby

Bezpečnostní architekt

Služby bezpečnostního architekta nabízejí rychlou a jednoduchou cestu, jak doplnit know-how vašich projektových týmů o expertní znalosti v oblasti bezpečnosti. Bezpečnostní architekt přináší do tvorby software nový, a bohužel často chybějící, pohled a umožní vám vytvořit řešení, která splňují nároky uživatelů běžné v dnešní době e-commerce.

Rozbalit

Promyšlené bezpečí

Bezpečnost je v dnešní době již neopomenutelným požadavkem uživatelů internetových aplikací a představuje hranici mezí úspěšným obchodem a vycouváním zájemce. Pamatujte na bezpečnosti již v návrhu řešení, vyhnete se v budoucnu pracnému a nákladnému odstraňování zranitelností.

Oponentura bezpečnosti architektury

 • validace návrhu řešení z pohledu dodržování klíčových principů bezpečnosti.
 • dosažení optimální bezpečnosti na základě doporučení bezpečnostního architekta.
 • podchycení zabezpečení systému ve fázi plánovaní přinese významné úspory ve srovnání s následnými nápravnými opatřeními.

Validace software/algoritmů

 • přinášíme jistotu, že software/algoritmy třetích stran nevnesou do vašeho systému bezpečnostní zranitelnosti.
 • vybranou komponentu nainstalujeme/nakonfigurujeme a namodelujeme její reálné použití.
 • provedeme validace modelu reálného použití v relevantních aspektech bezpečnosti a poskytneme doporučení.

Záruky insighti

Bezpečnost vašich informací bude v rukách etických, certifikovaných specialistů pracujících s nejlepšími dostupnými nástroji na zajištění bezpečnosti vašich aplikací.

Sbalit

Prevence interní kriminality zaměstnanců

 • Psychologické testy morální integrity/loajality a poctivosti
 • Školení pro personální a bezpečnostní oddělení
 • Poradenství v oblasti personální bezpečnosti a diagnostiky morální integrity/loajality a poctivosti

Rozbalit

Personální bezpečnost

Téměř polovina tuzemských firem přiznává, že se stala obětí hospodářského zločinu, nejčastěji zpronevěry. Skutečný výskyt interní kriminality navyšují neodhalené a ve výzkumu PwC nepřiznané trestné činy. Toto okrádání trvá průměrně 2 roky a škoda bývá nejčastěji 2 a více miliónů korun. Zejména rychle roste počet počítačových deliktů (za tři roky z 13% na 31%) a zhruba 80% incidentů v této oblasti mají na svědomí zaměstnanci.

Psychologické testy integrity/loajality a poctivosti

Ověřené, spolehlivé a validní metody forenzní psychologie dokážou odlišit loajální a poctivé od neloajálních a nepoctivých. Jejich závěry využívají policie a soudy. Především objektivní a neprůhledný osobnostní test CAE dokáže zachytit prakticky všechny osobnostní zdroje rizika neloajálního a nepoctivého chování, jako např.:

 • tolerance k podvodům, nepoctivost
 • neloajalita - negativní až nenávistný vztah k firmě, pracovišti nebo k nadřízenému
 • pracovní nespokojenost a frustrace, až pohrdání "všední" prací, pocit ukřivděnosti a ublíženosti
 • kriminální osobnostní sklon
 • hamižnost - neúměrné finanční a materiální nároky
 • egocentrismus až egoismus, vysoké sebevědomí - přeceňování svých schopností

Zároveň se diagnostikují psychické předpoklady pro pozice se zvýšenou zodpovědností

Vzdělávání zaměstnanců

 • Účastníci získají znalosti a dovednosti k zefektivnění ochrany firmy před rizikem poškození neloajálními pracovníky.
 • Určeno pro manažery a pracovníky zodpovědné ve firmě za oblast personální bezpečnosti a prevence interní kriminality.
 • interaktivní metody výuky - diskuse, skupinová práce, autodiagnostika, rozbor reálných situací z praxe a hledání řešení.
Školení zahrnuje témata jako:
 • Specifika počítačové interní kriminality
 • Motivace a zdroje neloajálního a nepoctivého chování
 • Typologie zaměstnanců a manažerů dle míry loajality a poctivosti
 • Rozpoznání neloajálních a nepoctivých zaměstnanců a manažerů (při přijímacím řízení, hodnocení stávajících pracovníků...)
 • Jak rozvíjet pracovní angažovanost a loajalitu

Záruky insighti

Odbornost a aktuálnost testů a školení garantuje PhDr. Miroslav Pokorný, forenzní a personální psycholog, a především expert na psychologii práce a forenzní psychologii s více než 25-letou praxí.

Sbalit

Mám zájem o tyto služby:[email protected]